Tento týden / víkend oficiálně končí klubová sezóna 2016/2017. V období 1. 5. až 14. 5. 2017 bude

probíhat tréninkové volno a jsou tedy zrušeny všechny klubové tréninky.

Během tohoto období, tak jako každý rok, dojde k přeskupení a přípravám kategorií a tréninků, pro start

sezóny 17/18. Od 15.5. zahájí jednotlivé kategorie, rozdělené do tréninkových skupin do letního

tréninkového režimu.

Kategorie pro sezónu 2017/2018 pak budou složeny z těchto ročníků:

  • Minipřípravka a přípravka – ročníky 2009 a mladší (od 5-ti let)
  • Elévky, elévové – 2007 a 2008
  • Mladší žákyně, mladší žáci – 2005 a 2006
  • Starší žákyně, starší žáci – 2003 a 2004
  • Dorostenky, dorostenci – 2001 a 2002
  • Juniorky, junioři – 1999 a 2000

O rozdělení jednotlivých tréninkových skupin a jejich tréninkovém režimu Vás budeme informovat

v následujících dnech prostřednictvím našeho webu a mailů.

Klíčové termíny – rekapitulace:

- 30.4.2017 – konec sezóny 2016/2017 (poslední tréninky a turnaje sezóny)

- 1.5. – 14.5.2017 – tréninkové volno

- 15.5.2017 – zahájení přípravy v sezóně 2017/2018 (dle nového složení kategorií a skupin)

- 24.5. až 29.5.2017 – Falun Cup 2017 (během turnaje budou standardní tréninky přerušeny)

- konec tréninkového režimu bude upřesněn samostatně jednotlivým skupinám a kategoriím i

s ohledem na začátek letních školních prázdnin a mezinárodní turnaj Prague games 2017

- 11.7. až 14.7.2017 – Prague games 2017

- červenec / srpen – letní soustředění kategorií

- 4.9.2017 – start sezóny 2017/2018

závěrem připomínáme všem zúčastněným / přihlášeným či nominovaným na jednotlivé akce, aby si

důsledně zkontrolovali přihlášky a platby na jednotlivé akce:

- soustředění

- Falun Cup

- Pragu Games


Generální
partner

Partneři
klubu