Vážení členové našeho klubu. Rádi bychom Vás informovali, že dne 22. 6. 2022 proběhne Členská Schůze

našeho Spolku FLORBAL CHODOV z.s. Níže přidáváme základní informace k plánovanému setkání.

Členská Schůze Spolku FLORBAL CHODOV z.s.

Termín a čas:

 • středa 22.6.2022
 • zahájení v 17.30 hodin (příchod a prezence účastníků možná od 17.15 hod)

  Místo konání:

 • ZŠ Donovalská (adresa: Donovalská 1684, Praha 4 – Chodov, 149 00)
 • prostory školní jídelny v 1.patře hlavní budovy

  Forma a možnost účasti:

 • prezenční / osobní účast na jednání
 • delegování hlasovacího práva formou udělení plné moci

  program jednání:

 • volba předsednictva a jednotlivých komisí
 • zpráva o činnosti Spolku za uplynulé období
 • zpráva o hospodaření Spolku za uplynulé období
 • aktualizace a změny stanov Spolku
 • volby orgánů Spolku na nové volební období
 • diskuse
 • ukončení jednání

  poznámka - veškeré detailní informace budou všem členům zaslány a zveřejněny v rámci oficiální komunikační platformy EOS.

  Děkujeme všem za pozornost a těšíme se na společné setkání.

  S pozdravem – členové managementu a vedení klubu / Spolku FLORBAL CHODOV z.s.


Generální
partner

Partneři
klubu