Vážení členové FLORBAL CHODOV z.s.,

jménem Správní Rady Spolku Vás zveme na členskou schůzi klubu, která se uskuteční dne 14.ledna 2020 v prostorách ZŠ Kunratice, Předškolní 420/5, 148 00 Praha 4 - Kunratice od 17:30 hod. Prezence bude probíhat již od 17-17:25 hod.

Těšíme se na Vaši účast a současně Vás poprosíme, abyste v případě své neúčasti pověřili Plnou mocí (ke stažení ZDE) některého jiného člena klubu popř. sekretáře klubu pana Myšáka.

Těšíme se na Vás.

S úctou

Správní Rada Spolku

FLORBAL CHODOV z.s.

Správní rada FLORBAL CHODOV z.s.

se sídlem Komárkova 2265/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 04104200,

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu L, vložce číslo 62723

svolává

ČLENSKOU SCHŮZI,

která se bude konat dne 14.1.2020 od 17:30 hod.

v ZŠ Kunratice,

Předškolní 420/5, 148 00 Praha 4 - Kunratice

Prezentace členů bude probíhat od 17 hod. do 17:25 hod.

Pořad jednání:

1.Zahájení členské schůze

2.Kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

3.Volba orgánů členské schůze

4.Zpráva správní rady o činnosti spolku

5.Zpráva kontrolní komise spolku

6.Zpráva správní rady o výsledcích hospodaření za účetní období 1.7.2018 – 30.6.2019 a schválení řádné účetní závěrky za účetní období 1.7.2018 – 30.6.2019

7.Různé a diskuze

8.Závěr členské schůze

Navrhovaná usnesení a všechny písemné materiály jsou k dispozici v kancelářích spolku na adrese Urešova 27, Praha 4 k nahlédnutí každý pracovní den (od 9 hodin do 15 hodin) a v den konání členské schůze v rámci prezentace.

Hodlá-li člen spolku uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu členské schůze nebo textu stanov, doručí ho spolku na adresu Urešova 27, Praha 4 nebo emailem na adresu: david.bohuminsky@florbalchodov.cz v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním členské schůze.

Jestliže členská schůze nebude na svém zasedání usnášeníschopná, svolává tímto Správní Rada Spolku náhradní zasedání členské schůze v souladu s ust. § 257 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to na stejný den a místo, od 17:45 hod. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání.

správní rada

FLORBAL CHODOV z.s.


Generální
partner

Partneři
klubu