Stejně jako každý rok, patří prázdninové období nejen letním soustředěním a turnajům, ale také pečlivých příprav kompletní soutěžní a tréninkové sezóny 2017/2018. V letošním roce je změn znovu poměrně hodně, proto Vám ty nejzásadnější informace přínášíme v tomto článku.

I před startem letošní soutěžní a tréninkové sezóny 17/18 se snažíme vylepšit maximum našich činností a zázemí klubu tak, abychom dopřáli všem našim členům maximální komfort a péči v jejich florbalovém a sportovním rozvoji.

---

Od nové sezóny nás již nenajdete na původní adrese v Roztylech, protože právě probíhá změna sídla a sekretariátu klubu. O nové adrese, provozní době a režimu Vás budeme brzy informovat, nicméně již nyní můžeme prozradit, že budeme znovu sídlit na Chodově, velmi dobře dostupní pro naše členy.

---

Povětšinou nejdůležitější informací je rozvrh tréninků 17/18 (PDF ke stažení). Ten je již nyní připraven znovu ku vší spokojenosti pro všechny kategorie na našich halách Jedenáctka VS a Jiží město abychom nemuseli nikam daleko dojíždět. Tradicí jsou tak 3 tréninky týdně pro každou tréninkovou skupinu. Dle uvedeného rozvrhu pak celoklubově startujeme od pondělí 4.9.2017. 

---

Tréninkové skupiny budeme u některcýh početnějších kategorií (elévové, žáci, dorost a junioři) ještě dále rozdělovat. U některých kategorií jednoduše dle ročníku u některých pokročilých kategorií pak dle zkušeností a úrovně - tradičně na Blue a White. Zde pouze upozorňujeme, že finální rozdělení hráčů do Blue a White skupin proběhne po skončení všech soustředění a hráči budou přímo informováni o zařazení.

---

I v průběhu letošního léta dochází k optimalizaci či drobným změnám ve skladbě realizačních týmů a klubového řízení. S potěšením můžeme i zde konstatovat značný posun zejména v oblasti zmíněných početně nejsilnějších kategorií. Zde pro letošní sezónu budeme schopni ještě více diferencovat přípravu pod vedením samostatných trenérských týmů, které budou plně zodpovídat za vedení tréninkového procesu i ligových týmů. Cílem je tedy ještě pevněji stabilizovat trenéry v jednotlivých kategoriích a týmech tak, abychom i v našem obrovském klubu dokázali pracovat v pevných a stabilních týmech a skupinách. To vše se bude již tradičně dít pod vedením klubovýh šéftrenérů, přičemž šéftrenérem mládeže je i nadále Ondřej Neuman (kategorie přípravky až po starší žákyně a dorostence), Michaela Marešová i nadále povede mimo ženský tým také dívčí složku (dorostenky, juniorky) a David Podhráský mimo mužského týmu také juniory.

---

Ještě před startem září Vám pak přineseme podrobné přehledy ligových týmů a rozpisů. V návaznosti na informaci k tréninkovým skupinám pak s potěšením doplňujeme, že v letošním roce budou mít všechny skupiny svůj samostatný ligový tým. Prostor tak bude v ligových týmech pro všechny hráče, byť budeme samozřejmě nadále podporovat zdravou konkurenci a to, aby si každý Chodovák či Chodvačka svá místa v ligových týmech, jež náš klub reprezentují, zasloužil poctivou prací a přístupem k fungování v našem klubu.

---

Jak jsme již informovali v podrobném adresném mailu všem našim členům, v letošní sezóně se po několika letech nevyhneme úpravě členských příspěvků, ale věříme, že všichni naši členové se budou v průběhu celé sezóny přesvědčovat o tom, že tento krok je logickým faktorem pro to, abychom udrželi a dále rozvíjeli kvalitní práci a zázemí, na které jsme na Chodově všichni zvyklí.

---

V neposlední řadě na Vás i v sezóně 17/18 čekají další novinky či tradiční klubové akce (veletrh, vánoční turnaj, Elitní Extraligové soutěže, zahrniční turnaj atd.), které budeme postupně zveřejňovat a především Vás pak budeme blíže informovat v průběhu září, až se náš další Chodovský florbalový kolotoč 17/18 znovu roztočí na plné obrátky.

---

Sledujte tedy pečlivě naše info kanály. Těšíme se s Vámi všemi na viděnou v další Chodovské sezóně a přejeme pěkné léto!


Generální
partner

Partneři
klubu