Ve středu 22. června proběhla Členská schůze FLORBAL CHODOV z.s. Děkujeme všem za účast i zájem a v následujících řádcích rekapitulujeme základní body.

Klíčovými body Členské schůze byly: 

- úpravy stanov FLORBAL CHODOV z.s.

- zprávy o hospodaření a činnosti za nelehké období 2 sezon Covidu 19/20, 20/21 a uzavření poslední sezony 21/22

Členská schůze vzala úpravy stanov i zprávy na vědomí a potvrdila vše svým hlasováním

Následně byly zvoleny nové orgány vedení klubů:

- Správní Rada byla schválena ve složení Michal Bauer, Ondřej Neuman, Karel Myšák

- Kontrolní komise byla schválena ve složení Jan Čechák, Dagmar Strnadová, David Podhráský

Další informace k letnímu provozu klubů a týmů stejně jako kompletní přípravy na start sezony 22/23 již postupně komunikuje management našich klubů v EOS (Členské sekci).

Michal Bauer – prezident klubu Florbal Chodov:I když všichni víme, že Členská schůze a podobná nutná formální setkání nejsou hlavní motivací proč někdo vstupuje do klubu / spolku, tak jsem rád, že nám při této důležité události pomohlo svou důvěrou ohromné množství členů a vše proběhlo hladce. Za 30 let co klub buduji to bylo jistě nejnáročnější období, které má klub za sebou. Jako v každé krizi se i v té Covidové a navazujících dalších výzvách ukázal charakter mnoha lidí a mne moc těší, že jsme obstáli. Samozřejmě dopady na sport jsou velké a není vyhráno, budeme čelit dalším výzvám, ale jsme přesvědčeni, že to zvládneme. Utvrzuje nás v tom právě důvěra a podpora našich členů a vůle, díky níž se i v nelehkých dobách podařilo udržet vysokou laťku, rozhýbat klub znovu na vysoké úrovni a znovu dosahovat TOP sportovních úspěchů. To vše navíc s návratem skvělé klubové atmosféry na tribuny, do hal a na další klubové akce. Jsem rád, že v klubu působí lidé, kteří jej stejně jako já mají v srdci a můžeme společně dál budovat naši vizi. S Ondrou jsme klub řídili a řídíme již dlouho a jsem moc rád, že po mnoha letech v roli klíčového člena managementu bude nyní společně s námi směřovat klub na úrovni Správní Rady i Karel Myšák. Věřím, že vkročíme do radostnějšího období pro sport, florbal i náš klub a že právě naši členové, trenéři, podporovatelé i další členové klubu nám v této etapě pomohou a budou dále s námi.“

Ještě jednou všem děkujeme za sezonu 2021/22 a těšíme se na tu další!


Generální
partner

Partneři
klubu